Lipofilling

Wanneer gekozen wordt voor een borstvergroting dmv lipofilling wordt deze relatief nieuwe techniek zeer uitgebreid uitgelegd.

Lipofilling is een techniek waarbij vetweefsel thv een bepaalde zone van het lichaam wordt opgezogen en na behandeling wordt het aldus bekomen zuivere vet opnieuw ingespoten in de te behandelen zone.

Lipofilling heeft de laatse jaren een enorme evolutie gekend. De techniek kan toegepast worden in vele deelgebieden van de plastische chirurgie : behandeling van weefseldefecten, verbetering van littekens, correcties na borstreconstructies, opvullen van defecten na borstsparende heelkunde, volledige borstvergrotingen met lichaamseigen weefsel,…

Een lipofilling bestaat uit drie stappen :

borstvergroting adv lipofilling

1/ liposuctie

2/ filteren van het vetweefsel

3/ inspuiten van het gezuiverde vet.

 

Preoperatief

De patiënt(e) komt verschillende malen voor de ingreep op consultatie zodat alle aspecten van de borstvergroting op een zeer persoonlijke manier samen met de arts kunnen overlopen worden. Hierbij worden alle vragen over techniek, indicaties, complicaties, risico’s, postoperatieve zorgen, evenals de financiële aspecten overlopen.

De ingreep wordt vervolgens gepland in het ziekenhuis onder algemene narcose in dagkliniek.

Teneinde de privacy, die ons nauw aan het hart ligt, perfect te respecteren wordt een opname in een kamer alleen gepland.

De ingreep zelf

In een eerste stap van de ingreep wordt overgegaan tot het opzuigen van het vetweefsel, dit is eigenlijk een liposuctie.
Het vet wordt vervolgens opgevangen in een steriele pot. Hierna wordt het vetweefsel gefilterd, we verwijderen olie en plasma en bekomen zo een heel zuiver vet dat klaar is voor inspuiting.

Het zuivere vet wordt vervolgens verdeeld over een reeks steriele spuiten en aan de hand van kleine canules ingespoten in de borst. De canules worden via minimale prikgaatjes ingebracht. Dit gebeurd zowel in de diepe als in de oppervlakkige weefsels. We gaan heel voorzichtig en bijzonder geconcentreerd te werk teneinde een mooie en natuurlijke vergroting met een perfecte contour te bekomen.

Postoperatief

Enkele uren na de ingreep, wanneer de patiënt(e) goed wakker is, komt de arts zelf langs op de kamer om alles te overlopen.
We raden aan om een goed ondersteunend drukpak te dragen gedurende 6 weken dag en nacht, dit teneinde een snelle vermindering van zwelling en een perfect postoperatief resultaat te bevorderen.
Gedurende een viertal weken mag geen BH gedragen worden teneinde een indruk van de BH in de geopereerde borst te vermijden.

Onmiddellijk postoperatief kan er gedouched worden. Om een bad te nemen moet u nog enkele dagen wachten, de arts zal u dit op tijd melden.
Alle nodige voorschriften en administratieve documenten worden dan persoonlijk door de arts ingevuld en onmiddellijk meegegeven.

De patiënt(e) krijgt nogmaals de rechtstreekse contactgegevens van de arts overhandigd, zodat bij elke ongerustheid de arts zelf kan bereikt worden. We hechten zeer veel belang aan dit persoonlijk contact met de arts.

De afspraken voor de verschillende postoperatieve controles worden dan vastgelegd. Die kunnen zowel in Gent als in Kortrijk plaatsvinden.

Voordelen van lipofilling

De voordelen van lipofilling zijn legio. Het betreft een techniek waarbij een borstvergroting met lichaamseigen weefsel wordt bekomen, dit geeft een zeer natuurlijk (uitziend en aanvoelend) resultaat dat op zeer lange termijn stabiel is.
Het combineren van een vergroting met een liposuctie kan zorgen voor een mooie contourverbetering thv de donorsite.

De operatie gebeurt in dagkliniek, er zijn quasi geen zichtbare littekens en het herstel is bijzonder vlot, waardoor de patiënte nagenoeg niet afwezig is op het werk.

Meer info over lipofilling?

Wens je meer informatie over lipofilling of wens je een afspraak met Dr. Fabrice Dubrulle?

Neem vrijblijvend contact op.