Borsten > BorstvergrotingBorstvergroting

Een borstvergroting kan door middel van een prothese (implantaat), het inspuiten van lichaamseigen vetweefsel (lipofilling) of een combinatie van beide technieken (composite breast augmentation).

Bij een borstvergroting streven we bij RESURGE altijd naar een zo natuurlijk mogelijk resultaat. Deze ingreep kan enorm veel voldoening schenken en resulteren in een duidelijke toename van uw zelfvertrouwen.

Tijdens de uitgebreide preoperatieve consultatie overlopen we alle facetten van een borstvergroting. Een ronde of druppelvormige prothese? Een siliconegevulde of watergevulde? Dit kiezen we samen met u.

Een prothese wordt voor of achter de borstspier geplaatst. Deze positie wordt bepaald door heel veel verschillende factoren (lichaamsbouw, huidkwaliteit, doorhangen van de borsten, beroep van de patiënte). De beslissing hierover nemen we samen met u na onderzoek van die verschillende parameters.

Ook het volume van uw prothese bepalen we samen. Een preoperatieve 3D-simulatie geeft u een zeer realistisch beeld van het te verwachten resultaat.

Voor de operatie plannen we een aanvullende echografie en mammografie. We geven bij RESURGE graag zoveel mogelijk informatie.

De ingreep
De operatie vindt plaats onder algemene verdoving in het ziekenhuis.

Dokter Dubrulle spreekt u uitgebreid voor de ingreep. Er worden foto’s genomen en tekeningen gemaakt om alle extra zaken te verduidelijken. De volledige operatie wordt nog eens overlopen met u.

Tijdens de ingreep wordt gebruik gemaakt van een ‘pasprothese’ (een volledig nieuwe en steriele prothese) om het resultaat van de simulatie ‘live’ te bekijken. Op basis van deze test wordt het uiteindelijk volume gekozen. Pas daarna worden de definitieve implantaten geplaatst. Dit biedt de mogelijkheid om het resultaat tijdens de operatie zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen.

Meestal worden de prothesen via een kleine incisie onder de borst geplaatst. De wondjes worden onderhuids gehecht met een verteerbare draad en er wordt ook huidlijm aangebracht.

Na de ingreep
Normaal zijn er geen postoperatieve zorgen noodzakelijk. U kan onmiddellijk na de operatie al douchen.

De operatie vindt plaats in dagkliniek of met 1 overnachting in het ziekenhuis.

Een dame komt na de ingreep langs op de kamer om een sport-bh aan te meten. Gedurende een 6-tal weken moet u die sport-bh dag en nacht dragen.

U krijgt relatieve rust voorgeschreven gedurende een 6-tal weken. Tijdens die periode mag u niets heffen en niet sporten.

Een eerste, postoperatieve controle wordt reeds ingepland een 10-tal dagen na de ingreep.

Mogelijke complicaties van een borstvergroting zijn op korte termijn een nabloeding (komt gelukkig zelden voor), een infectie (komt ook zeer zelden voor). Op langere termijn is er het probleem van de kapselcontractuur waarbij de borst enkele jaren na de ingreep harder en minder naturel wordt en soms zelfs pijn begint te doen. Dit is niet gevaarlijk, maar kan enkel opgelost worden door middel van een heringreep. Een dergelijke kapselvorming ontstaat bij ongeveer 80% van de patiënten ongeveer 12 à 15 jaar na de operatie. We kunnen dus geen levenslang resultaat beloven.

Misverstanden over borstvergrotingen
- Er is geen relatie tussen borstkanker en een borstvergroting. De kans op het ontdekken van de ziekte vermindert ook niet door de ingreep.
- Na een borstvergroting kan een patiënte probleemloos borstvoeding geven.

Een borstvergroting is een zuiver esthetische ingreep waarbij er geen tussenkomst is van het ziekenfonds. Alle kosten zijn dus volledig ten laste van u. Enkel in bijzondere gevallen kan u een tegemoetkoming vragen aan het ziekenfonds (aangeboren afwijkingen van de borst, niet ontwikkelen van een borst, …).

Borstvergroting door lipofilling
Een borstvergroting kan ook door lichaamseigen vetweefsel in te spuiten (lipofilling). Hierbij wordt een liposuctie uitgevoerd waar u een ‘overschot’ heeft. Dit vetweefsel wordt na aanzuiveren (spoelen en centrifugeren) ingespoten in de borst. Dit is een bijzonder mooie, natuurlijke en veilige techniek zonder littekens (enkel kleine prikgaatjes). De operatie vindt plaats onder korte algemene verdoving in de dagkliniek.

Het nadeel van een lipofilling? Het resultaat kan niet gegarandeerd worden. Dat komt omdat een deel van het ingespoten vetweefsel niet ingroeit en het volume na de operatie vermindert (resorptie). Om onrealistische verwachtingen te vermijden, bespreken we dit op voorhand uitgebreid met u.

Soms passen we voor een borstvergroting de combinatie van een prothese en lipofilling toe. Zo’n ‘composite breast augmentation’ geeft de garantie van het volume van de prothese, samen met het zeer natuurlijk gevoel van het getransfereerde vetweefsel.

Resurge (privépraktijk)
AZ Maria Middelares
AZ Groeninge
O.L.V. Lourdes Waregem